Ekşi Duyuruda görmek isterim ki ...

duyuruya girdiğimizde sadece başlıklar gelsin

duyuruya girdiğimizde sadece başlıklar gelsin, bütün başlıklardaki cevaplar tek tek yüklenmesin, ben o başlığa tıkladığımda yüklensin onunla ilgili cevaplar. duyuru daha hızlı olur diye düşünüyorum böylece.

2 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
abtash shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base