Ekşi Duyuruda görmek isterim ki ...

Mesajla falan işim olmaz

Aynı sözlükteki gibi "mesaj fasilitesini kapatma ayarı" görmek istiyorum

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base