Ekşi Duyuruda görmek isterim ki ...

yorum eklemeyi başaramadım. Ki yorumum şöyleydi: "Bir de şuna bakın, 2.17.ŞOFÖR 18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de y

2.17.ŞOFÖR
18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Karayolları Trafik
Yönetmeliği’nin 75 inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni
bir sistem öngörülmüş ve 2016 yılı itibariyle yeni sisteme geçi
lmiştir. Bu nedenle KPSS merkezi
yerleştirme işlemlerinde ilan edilen Şoför kadrolarının karşısında yeni sistemde yer alan sürücü
belgelerine yer verilmiştir.
Mezkur Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinde b
u maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce alınmış
ve sahibine römork takarak araç kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya
sürücü sertifikalarının yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sırasında yeni sınıfına ilave
olarak “E” ibaresinin ekleneceği belirtildiğinden, B sınıfı sürücü belgesi is
tenilen kadroları BE
sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, C sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları CE sınıfı sürücü
belgesine sahip olanların, D sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları DE sınıfı sürücü belgesine
sahip olanların, D1 sınıfı sürücü b
elgesi istenilen kadroları D1E sınıfı sürücü belgesine sahip
olanların da tercih edebilmeleri mümkündür.
Yine Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10 uncu maddesinde eski sürücü
belgelerinin yeni sürücü belgeleri ile değiştirilmesi için beş yıllık bir
süre öngörülmesi sebebiyle
eski sürücü belgelerinin geçerliliği de devam etmektedir.
Bu nedenle Tercih Kılavuzunda yer alan kısma baKINIZ

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Ahmet shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base