Ekşi Duyuruda görmek isterim ki ...

tik sistemi kaldırılırsa daha iyi olur

tik sisteminin faydadan çok zararı olduğunu düşünüyorum.
tik atılmayınca yorum yazanlar dikkate alınmadığını düşünüyor. oysa ki soru soran kontrol etmemiş olabilir veya tik atma alışkanlığı olmayan biri olabilir.
ben dahil bazı kişiler zaman zaman kontrol edip tik atılmamış cevaplarını siliyor, içerik kaybı oluyor.
durduk yere böyle bir tatminsizlik ortaya çıkıyor.
hatta bazen insanlar alınganlık edip duyuru açıp şikayetçi oluyorlar.

tik sistemi olmasa, bunların hiçbiri olmayacak. bu yüzden bu sistemin kaldırılmasını öneriyorum.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
ersin shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base