Ekşi Duyuruda görmek isterim ki ...

"Üstte kalsın" istekleri onay kutusu olsun.

"Bir süre üstte kalsın" istekleri yanda "internet kullanıcıları da görebilsin" gibi checkbox olsun. Duyuru metninde yazılmasına gerek kalmasın.

5 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
seen sea shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base