Ekşi Duyuruda görmek isterim ki ...

benimkiler'de kategori ayrımı yapılabilsin

benimkiler seçeneğinde hem kendi duyurularımızı hem de cevap verdiğimiz duyurularımızı sadece kategorilerine göre filtreyebilelim, bu sayfalarda iken kategori seçimi yaptığımızda bize o kategorideki bütün duyuruları getirmesin.

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
demcan shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base