Ekşi Duyuruda görmek isterim ki ...

raporlanan entry istatistikleri

Kullanıcıların moderasyon'a flagledikleri duyurular için istatistik kısmı tutulup kullanıcının Hakkında kısmına eklensin. Böylelikle kimin ne kadar raporladığı şey kabul edilmiş ya da reddedilmiş görülebilsin

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
monogram shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base