Ekşi Duyuruda görmek isterim ki ...

herbirşeydeki 666 sayfadan istediğime gidebileyim..

ara ara eski duyurulara bakmak keyifli oluyor ancak tek tek ilerleyerek istenen sayfa gelinebiliyor, böyle olmasın, direk sayfa nosu yazarak gidebilelim, evet..

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
me.yahoo.com/a/qKMAkNsKtvbjMXF6LO9_8SXVcXnD3tk- shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base