Ekşi Duyuruda görmek isterim ki ...

favori duyurularımızı da kategorileştirebilelim

11 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
hocam fazla egon var mi shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    +3 içlerinde aramak zor oluyor en azından gruplandırabilirsek uzun süre aramak yerine daha kolay ulaşabiliriz.

Feedback and Knowledge Base