Ekşi Duyuruda görmek isterim ki ...

Duyuruyu açmayınca linki yanlış oluyor

Tıklayabilmek için illa duyuruyu açmak gerekiyor, öteki türlü link bozulmuş oluyor. Örnek::

http://i.imgur.com/cXRuj.png

0 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Gün Karagöz shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base