Ekşi Duyuruda görmek isterim ki ...

bir duyuruya verilen cevap silindikten sonra da duyuru bildirimler kısmında görünmeye devam ediyor

bir duyuruya verilen cevap silindikten sonra da duyuru bildirimler kısmında görünmeye devam ediyor..

görünmemesi daha mantıklı olur sanki..

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
buzzlightyear shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base