Ekşi Duyuruda görmek isterim ki ...

Duyuru ve cevaplarda LaTeX kodları kullanılabilsin

Bazı forumlarda var, hazır kodu olabilir. Böylece kalın, italik gibi yazımlar kullanılabilir; matematiksel ifadeler gibi özel karakterler gerektiren yazılar kolayca yazılabilir.

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
cosmicstring shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base