Ekşi Duyuruda görmek isterim ki ...

2 mb'dan büyük fotoğraflar için

Fotoğraf 2 mb'dan büyükse 403 forbidden diyor sörvır. Geri dönünce de bütün yazılaı gidiyor. Küçük bi kontrol olsa gönder tuşuna basınca, yazdıklarımız uçmasa.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Efe shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base