Ekşi Duyuruda görmek isterim ki ...

Mallar listesi olsun. Veya direkt internet kullanıcılarını göz ardı edebilelim.

Niteliksiz gördüğüm her duyuru bir internet kullanıcısına ait. onları görmek istemiyorum.

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Emre shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base