Ekşi Duyuruda görmek isterim ki ...

badi duyurularından haberdar edilelim

Ekşi Sözlük'teki badi listemizde bulunan kişiler bir duyuru yazdığında bundan sözlükten gelecek bir mesaj aracılığıyla haberdar olalım.

11 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
valthoron shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base