Ekşi Duyuruda görmek isterim ki ...

Mesajlaşma kısmındaki okların yönü

mesajlaşma sayfasında bizim gönderdiğimiz mesajların balon uçları ters olsa daha güzel olabilir.

element şu:
<img class="msgarr" src="http://sttc1.eksiduyuru.com/img/messagearrow.png">

çözüm şu: http://css-tricks.com/snippets/css/flip-an-image/

0 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
bi sey dicem shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base