seen sea

My feedback

 1. 11 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  seen sea supported this idea  · 
 2. 5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  seen sea shared this idea  · 
 3. 56 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  8 comments  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  seen sea supported this idea  · 
  seen sea commented  · 

  Formspring deki gibi kullanıcı girişi yaptığımız halde anonim soru sorabilsek çok iyi olacak. yine belki mesaj gönderip alınabilmesi için "anonim001", "gizli kullanıcı 1", "ismini vermek istemeyen duyurucu" gibisinden geçici ya da sahte isimler olabilir.

 4. 149 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  9 comments  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  seen sea supported this idea  · 
  seen sea commented  · 

  Ben de kesinlikle katılıyorum. Kimin + ya da - verdiği çok önemli değil. Ama bu olmalı. Tam cevap verecekken yazılmış bir şeyi görebiliyoruz. bu durumda + verir geçeriz. Ya da yanlış, kasten ya da bilmeden yanıltıcı cevaplar verebilenler olabiliyor. Bunlara da - verebilelim.

Feedback and Knowledge Base