Settings and activity

 1. 9 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  8 comments  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  jesterdvine commented  · 

  Nasıl ki sözlükte iyi kötü bir modlog var, burada da olsun. Hatta sözlükte olmasaydı bile, insanlar burada zaman da geçirmeyi sevdiği için, daha açık bir yönetim şukela olurdu.