jesterdvine

My feedback

 1. 9 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  8 comments  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  jesterdvine commented  · 

  Nasıl ki sözlükte iyi kötü bir modlog var, burada da olsun. Hatta sözlükte olmasaydı bile, insanlar burada zaman da geçirmeyi sevdiği için, daha açık bir yönetim şukela olurdu.

Feedback and Knowledge Base