Pipi

My feedback

 1. 9 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Pipi commented  · 

  sözlük yazarı olunca internet kullanıcılarından üstün mü sayılıyor? Başka bir ırka mı evriliyorsunuz?

Feedback and Knowledge Base