Settings and activity

 1. 39 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  7 comments  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Halilibo supported this idea  · 
  An error occurred while saving the comment
  Halilibo commented  · 

  Kesinlikle şart bir durum.

  Adam soru soruyor. Binbir zahmet cevap yazıyoruz. Ertesi gün bi bakıyorum adam duyuruyu silmiş. E hani bilgi paylaşımı. Özel bir konu olur tamam ama genel sorular da siliniyor. Bunların modere edilmesi lazım.